• Là một nhà bán buôn, chúng tôi mong muốn cung cấp nhiều sản phẩm hài lòng hơn cho các chủ doanh nghiệp. Công ty chúng tôi cũng xuất khẩu, vì vậy chúng tôi có thể hỗ trợ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Indonesia.Cư dân nước ngoài tại Nhật Bản xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để mua . Chúng tôi cũng chấp nhận tư vấn để bạn có thể tận hưởng từ những người sành chuyên nghiệp nhất . Vì vậy, cư dân nước ngoài tại Nhật Bản đừng ngần ngại làm như vậy.

Là một nhà bán buôn, chúng tôi mong muốn cung cấp nhiều sản phẩm hài lòng hơn cho các chủ doanh nghiệp. Công ty chúng tôi cũng xuất khẩu, vì vậy chúng tôi có thể hỗ trợ tiếng Trung, tiếng Anh, tiếng Việt và tiếng Indonesia.Cư dân nước ngoài tại Nhật Bản xin đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi để mua . Chúng tôi cũng chấp nhận tư vấn để bạn có thể tận hưởng từ những người sành chuyên nghiệp nhất . Vì vậy, cư dân nước ngoài tại Nhật Bản đừng ngần ngại làm như vậy.

Trụ sở chính và thông tin liên lạc

3-5-18 Tamagawa, Fukushima-ku, Thành phố Osaka, 553-0004

ĐT: 06-6445-2571

FAX: 06-6445-7848

Email: daikatu@gol.com